1 miljard euro investeringen over 10 jaar, maar hoeveel voor het kanaal zelf?

1 miljard euro op een oppervlakte van 1 km2 over een periode van 10 jaar. Dat is het totaal aan recente en toekomstige investeringen rond dit deel van het kanaal te Brussel, het Becodok. Maar hoeveel wordt er geïnvesteerd in het kanaal zelf om het drijvend afval te verminderen, om de waterkwaliteit te verbeteren of om de biodiversiteit te verhogen?

Er is een enorm investeringstekort. De buurt zal hip, sociaal en groen zijn terwijl dat het kanaal dat er doorheen stroomt afval naar de zee draagt en drie keer per maand vervuild wordt door riooloverstorten.

Stedelijke investeringen in water maken je stad veerkrachtig, duurzaam en gunstig voor mensen, dieren en de natuur. Laat ons het investeringstekort dichtmaken.

* Wij kozen dit deel van het kanaal omdat we het zeer goed kennen maar dit is waar voor elke buurt rond elke waterloop.