Canal It Up

Wij gaan voor een proper, plastic-vrij Brussels kanaal waar de natuur ook een plaats heeft

IS ER EEN PROBLEEM?

Ja. Het kanaal in het centrum van Brussel heeft te kampen met een afvalprobleem, een natuurarmoede en een slechte waterkwaliteit.

WAT WILLEN WIJ DAARAAN DOEN? 

SENSIBILISEREN

We gaan elke week met nieuwe vrijwilligers per kayak varen op het kanaal om te vissen naar afval.

VERGROENING VAN HET KANAAL

Wij stellen voor om de natuur een plaats te geven in het kanaal en er een fijne plek van te maken voor mensen door het installeren van eilanden vol waterplanten. 

INSTALLATIE VAN DE AFVALARM

We werken aan een oplossing om al het afval tegen te houden en uit het water te halen ter hoogte van de sluis van Molenbeek. 

WATERKWALITEIT VERBETEREN

Door het aanpakken van de overstorten van de riolering kan de waterkwaliteit drastisch verbeterd worden.

RECYCLEREN

Wij denken na over een creatieve oplossing om het opgeviste afval te recycleren en te hergebruiken. 

WE HEBBEN 15.000 HANDTEKENINGEN VERZAMELD VOOR ONZE STATIEGELD PETITIE!

Beter dan afval uit het water te vissen, willen we vermijden dat het in het water terechtkomt.

Daarom zijn we vorige zomer een PETITIE gestart met als doel een hoorzitting af te dwingen in het parlement om te vragen naar de invoering van STATIEGELD en het stimuleren van meer herbruikbare verpakkingen. En nu hebben we alle nodige handtekeningen eindelijk verzameld – We zijn op weg naar het parlement!

Bedankt aan iedereen voor jullie inzet en stay tuned voor de volgende updates! 

TELLER VAN RIOOLLOZINGEN

Sainctelette: Aantal lozingen in mei '22

0
Naar het kanaal
0
Naar de Zenne

Elke maand tellen we het aantal dagen dat de Sainctelette en Maalbeek overstorten in werking treden en publiceren deze cijfers hier. Dit aantal dagen is te vergelijken met de huidige standaard in Vlaanderen waar een nieuwe overstort maximum 7 dagen per jaar in werking mag treden. De Brusselse overstorten overstijgen bijna elke maand dit toegelaten maximum per jaar. Drie overstorten zijn verantwoordelijk voor 75% van het geloosde volume vervuild water naar de Zenne en het kanaal.

hold pee 2

Hold your
Pee & Poo

When it rains

We hebben het probleem van de riooloverstorten grondig bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat er maar één enkele oplossing is.

We zullen elke Brusselaar nodig hebben!

Sinds wanneer wordt het brusselse afvalwater gezuiverd?

Sinds wanneer wordt het brusselse afwalwater gezuiverd?

hold pee 2

Hold your Pee & Poo

When it rains

We hebben het probleem van de riooloverstorten grondig bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat er maar één enkele oplossing is.

We zullen elke Brusselaar nodig hebben!

Sinds wanneer wordt het brusselse afvalwater gezuiverd?

Sinds wanneer wordt het brusselse afwalwater gezuiverd?

Nieuws & events

BX1 doet mee in augustus

Reizen Waes vaart mee!

Canal It Up in de Bx1 Studio

Gespot door Flair !

We zijn in Paris Match !

Canal it up

Bring green to the city

Canal it up
Canal it up
Canal it up
Canal it up

Karrewiet op bezoek

Canal it up

Bruzz Reportage

Heb je altijd al eens willen vissen naar plastic?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

om op de hoogte te blijven van onze toekomstige acties en onze vooruitgang naar een gezonder kanaal 

Duik je liever niet zelf in het water maar wil je ons toch helpen?