Analyse van de waterkwaliteit van het Brussels kanaal aan de hand van de aanwezigheid van diatomeeën (24/08/2019)

Dit is de kaderrichtlijn voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater waaraan alle Europese lidstaten moeten voldoen tegen 2027. 

Dit Waterbeheerplan, dat verplicht door de Kaderrichtlijn Water opgesteld moet worden, moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn gehaald worden. Dit plan moet elke 6 jaar geëvalueerd en hernieuwd worden.

Met deze Open brief vragen wij naar meer ambitie om het probleem van de riooloverstorten in Brussel aan te pakken. De Open brief is mee ondertekend door 14 andere organisaties. (11/01/2021)

Analyse van de waterkwaliteit van het Brussels kanaal aan de hand van de aanwezigheid van diatomeeën (24/08/2019)

Dit is de kaderrichtlijn voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater waaraan alle Europese lidstaten moeten voldoen tegen 2027. 

Dit Waterbeheerplan, dat verplicht door de Kaderrichtlijn Water opgesteld moet worden, moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn gehaald worden. Dit plan moet elke 6 jaar geëvalueerd en hernieuwd worden.

Met deze Open brief vragen wij naar meer ambitie om het probleem van de riooloverstorten in Brussel aan te pakken. De Open brief is mee ondertekend door 14 andere organisaties. (11/01/2021)