29 voorstellen voor de verkiezingen en propere en groene waterlopen

Wat zouden de dieren van de Brusselse waterwegen vragen moesten ze opkomen voor de verkiezingen in 2024 ? Dat is voor ons geen moeilijke vraag. Aangezien Canal It Up zich inzet voor propere en groene waterlopen komen onze voorstellen hoogstwaarschijnlijk volledig overeen met wat de dieren zouden vragen. Daarom richtten we met behulp van artificiële intelligentie de dierenpartij Animal Party op om onze gezamenlijke voorstellen te communiceren.

In de aanloop naar de verkiezingen stelden we een memorandum op dat we naar de verschillende politieke partijen stuurden. Het memorandum bevat 29 voorstellen om van de Brusselse waterwegen gezonde en propere waterlopen te maken vol biodiversiteit. Gezien de complexiteit van de vervuilingsproblematiek van de waterlopen behandelen de voorstellen de thema’s van afval, verpakkingen, reclame, roken, biodiversiteit, wetgeving en regenwaterbeheer.

De afbeeldingen van de dieren die zich ter verkiezing stellen zijn gegeneerd met artificiële intelligentie en zullen we één per één publiceren op onze sociale media tot aan de verkiezingen op 9 juni.

Zwerfvuil

1) Installeer plinten onderaan de borstweringen op de kade langs het kanaal om zo afval in het water te vermijden dat er niet uitgevist moet worden. Het grootste deel van het afval in het kanaal wordt erin geblazen door de wind. Meer info hier.

2) Plaats een mobiele afvalbarriere of bellenscherm in het kanaal ter hoogte van de sluis van Molenbeek om zo 100% van het drijvend afval op die plek te kunnen tegenhouden alvorens het de zee bereikt. Meer info hier.

3) Werk samen met Vlaanderen en Wallonië mee aan de Belgische invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, deze staan voor 40% van het volume aan zwerfvuil. Vermijd hierbij zeker het door de industrie voorgestelde digitaal statiegeld dat de status quo zou behouden en een groot deel mensen zou uitsluiten.

4) Zorg ervoor dat het hele statiegeld systeem en vooral de machines voor het terugnemen van de blikjes en plastic flesjes voorzien zijn om ook (glazen) hergebruik drankverpakkingen terug te nemen. In landen waar de machines hier niet op voorzien zijn wordt dit gebruikt als tegenargument door supermarkten in de transitie naar hergebruikdrankverpakkingen.

5) Verbied reclame in het straatbeeld voor dranken in wegwerpverpakkingen alsook reclame voor water in wegwerp- en herbruikbare verpakkingen.

6) Verplicht supermarkten om dranken in hergebruik verpakkingen aan te bieden voor alle dranken in wegwerpverpakkingen. En verbied het verkopen van groenten en fruit in plastic verpakkingen (zoals in Frankrijk).

7) Verplicht supermarkten en producenten jaarlijks hun plasticproductie te publiceren en te verminderen, hun verpakkingen te herontwerpen om ze herbruikbaar of plasticvrij te maken en producten te verkopen zonder verpakkingen zoals in bio-winkels.

8) Maak het onmogelijk voor supermarkten zoals Colruyt om verschillende eenheden van hetzelfde product samen te bundelen door er extra plastic films rond te wikkelen. Deze producten worden door leveranciers aan de supermarkt geleverd zonder plastic film.

9) Verplicht cinema’s om dranken alleen in herbruikbare (glazen) verpakkingen aan te bieden. In deze gesloten omgevingen kan deze maatregel de afvalberg sterk verminderen. In Nederland gebeurt dit al.

10) Lanceer campagnes met de boodschap dat niet alleen het volume van onze witte vuilzak naar beneden moet maar ook dat van de blauwe zak (PMD).

11) Zet de eerste stappen om geleidelijk aan over te schakelen van het systeem met vuilzakken op de stoep naar ondergrondse afvalcontainers. De vuilzakken op de stoep zijn een grote bron van zwerfvuil, ook in het kanaal.

12) Begin met het geleidelijk aan uitfaseren van wegwerpverpakkingen to-go zoals koffiebekers en bekers voor smoothies en soep. Veel van deze bekers zien eruit als karton maar zijn niet recycleerbaar en komen in het milieu terecht.

13) Maak van het nieuwe Beco park het eerste rookvrij park van Brussel. Naast de bekende voordelen voor gezondheid, verminderen van aanzetten tot roken en kindvriendelijkheid komen zo geen peuken terecht in het kanaal via het park. De regenwaterafvoeren zijn onmiddellijk aangesloten op het kanaal en zo een vrijgeleide voor peuken naar het water. Eén peuk kan tot 500 l water vervuilen.

14) Verbied roken aan haltes van openbaar vervoer, op terrassen van cafés en restaurants, in parken en aan ingangen van gebouwen en verminder zo de toestroom van peuken naar de riolering en de waterlopen toe.

Biodiversiteit

15) Installeer op verschillende plekken in het kanaal kleine eilanden met waterplanten waar ze goed zichtbaar zijn voor voetgangers, ook in het centrum.

16) Installeer drijvende platformen in het kanaal voor watervogels zodanig dat mensen er geen toegang tot hebben. De vogels kunnen niet uitrusten op de kades door de aanwezigheid van mensen. Een platform betekent al een grote uitbreiding van hun habitat.

17) Breng op verschillende plaatsen in het kanaal loopplankjes aan zodanig dat pasgeboren watervogels uit het water kunnen stappen.

Waterkwaliteit

18) Investeer het nodige bedrag om de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water te behalen tegen 2027.

19) Leg de Zenne open op meerdere plekken in de stad en geef water een meer aanwezige en prominente plaats. Dit kan met overstroombare oevers in tegenstelling tot bv. Max Sur Senne waar het water bij regenweer toch nog in de tunnel stroomt i.p.v. in de nieuw gegraven geul.

20) Maak gebruik van de heraanleg van het Maximiliaan park (Max sur Senne) om regenwater van aanpalende straten en daken naar het park te leiden om het in bufferzones te infiltreren in de grond en te vertragen om zo riooloverstorten en overstromingen te vermijden. In de huidige plannen is dit niet het geval en dit is een zeer grote gemiste kans.

21) Pas 10 parken in Brussel aan om er bufferzones in aan te leggen waar regenwater kan infiltreren in de grond en vertraagd wordt om zo riooloverstorten en overstromingen te vermijden.

22) Leg een iconisch regenwaterplein aan op een bekend Brussels plein als inspirerend voorbeeld hoe we met regenwater zouden moeten omgaan. Vermijd zo dat andere straten en pleinen heraangelegd worden waarbij telkens opnieuw het regenwater rechtsreeks op de riolering wordt aangesloten zoals we vandaag zien bij het Schumanplein, het Koningsplein en vele andere pleinen.

23) Maak van het volledige rioleringstelsel in Brussel een dynamisch systeem en gebruik zo de interne opslagcapaciteit van de riolering zelf om riooloverstorten en overstromingen te vermijden. Het rioleringststelsel van Parijs bv. is volledig dynamisch.

24) Ontkoppel 3.000.000 m2 Brusselse daken van de riolering tegen 2030, publiek en privé. Stad Brussel heeft zichzelf al als doel gezet 250.000 m2 af te koppelen.

25) Ga voor het objectief NUL riooloverstorten tegen 2030. Huidig heeft niemand zich in Brussel eraan gewaagd een objectief te projecteren terwijl andere steden zoals Parijs het NUL objectief al zullen bereiken in 2024.

26) Fusioneer Hydria en Vivaqua en maak zo een meer ééngemaakt beleid mogelijk voor de rioleringen, stormbekkens en waterzuiveringsstations.

27) Pas de statuten aan van Hydria en Vivaqua zodanig dat ook zij kunnen investeren in bovengrondse oplossingen voor waterbuffering zoals in parken, straten en pleinen.

Levenskwaliteit

28) Maak van het kanaal een beleefbare en benaderbare plek, verlaag de kades op verschillende plekken en weer op meerdere plaatsen het verkeer dat langs het kanaal rijdt.

29) Maak een Brussels Water Hub van het gebouw te Havenlaan 1, 1000 Brussel. Het gebouw bevindt zich op de kade van het kanaal in het nieuwe Beco park met toegang tot het water. De kajak- en andere activiteiten van Canal It Up kunnen van daaruit georganiseerd worden en de Waterbus meert 5 maal per dag aan voor het gebouw. Coördinatie Zenne, De Waterbus, Canal It Up en andere water gerelateerde organisaties kunnen er gehuisvest worden. Of een combinatie van water gerelateerde organisaties en organisaties met een sociale impact. Met aanvullend een (interactieve) expo aangaande water in de stad en de link met de natuur, plasticvervuiling, microplastics en biodiversiteit in en rond waterwegen. Deze thema’s worden elke dag belangrijker en kritieker, een Brussels Water Hub kan een belangrijk element worden op weg naar een betere toekomst.