Herbeleef de conferentie 'Where does the rain go?'

Riooloverstorten en overstromingen zijn niet alleen een probleem in Brussel, andere steden hebben hier ook mee te maken. Daarom nodigden we op 6 maart 2023 sprekers uit Londen, Kopenhagen, Parijs en Brussel uit om hun regenwaterbeheer plannen voor te stellen tijdens onze conferentie. Vandaag hebben we geluk omringd te zijn door steden met ambitieuse plannen, forse investeringen en specifieke doelstellingen zoals zwemmen in hun rivieren, klimaatbestendigheid en de gezondheid van de stedelingen vrijwaren. Met een ruim gevulde zaal was er veel belangstelling voor het thema en de sprekers. Herbekijk de presentaties hier.

Londen - De Super Sewer

Samantha Freelove is Legacy & Sustainability Manager bij Thames Tideway Tunnel, het bedrijf verantwoordelijk voor de bouw van de Super Sewer in Londen. De stad bouwt huidig een gigantische tunnel onder de stad door om riooloverstorten naar de Theems tegen te gaan tegen 2025. De tunnel zal een volume van 1,6 miljoen m3 water kunnen vasthouden bij regenweer om zo de riooloverstorten te verminderen met 95%. Huidig stort Londen jaarlijks de astronomische hoeveelheid van 110 miljoen m3 vervuild water in de Theems, dat zal vanaf 2025 nog 5 miljoen m3 zijn. Het enorme project van 5 miljard euro zal de natuurlijke omgeving beschermen en de gezondheidsrisico’s voor watersportbeoefenaars fel verlagen.

Kopenhagen - Cloudburst Management Plan

“It was difficult, but it has been done”, zo beschrijft Lykke Leonardsen, Head Director Resilient and Sustainable City Solutions in Kopenhagen hoe ze het Cloudburst Management Plan ontwikkelden samen met alle actoren en buurtbewoners. Het is een ambitieus plan van 1,6 miljard euro voor het stedelijk regenwaterbeheer. Het plan werd ontwikkeld na een enorme overstroming van de stad in 2011. 350 verschillende projecten doorheen de hele stad moeten de stad hier in de toekomst tegen beschermen. Verschillende parken worden omgevormd tot regenparken, straten worden regenstraten en aan het eind van de lijn worden enkele tunnels gebouwd om het water onder het stadscentrum door naar de Haven te leiden. Het mooie aan het plan is dat ze van de gelegenheid gebruik maken om bovenop de extra groene ruimtes tegelijkertijd veel extra kwalitatieve openbare ruimtes te creëren voor de inwoners van de stad.

Kopenhagen - Cloudburst Management Plan

“It was difficult, but it has been done”, zo beschrijft Lykke Leonardsen, Head Director Resilient and Sustainable City Solutions in Kopenhagen hoe ze het Cloudburst Management Plan ontwikkelden samen met alle actoren en buurtbewoners. Het is een ambitieus plan van 1,6 miljard euro voor het stedelijk regenwaterbeheer. Het plan werd ontwikkeld na een enorme overstroming van de stad in 2011. 350 verschillende projecten doorheen de hele stad moeten de stad hier in de toekomst tegen beschermen. Verschillende parken worden omgevormd tot regenparken, straten worden regenstraten en aan het eind van de lijn worden enkele tunnels gebouwd om het water onder het stadscentrum door naar de Haven te leiden. Het mooie aan het plan is dat ze van de gelegenheid gebruik maken om bovenop de extra groene ruimtes tegelijkertijd veel extra kwalitatieve openbare ruimtes te creëren voor de inwoners van de stad.

Parijs - Zwemmen in de Seine tegen 2024

Toen Jacques Chirac president was beloofde hij dat aan het einde van zijn mandaat de Seine zwemklaar zou zijn. Hij heeft zijn belofte niet kunnen vervullen maar Anita Ravlic van de stad Parijs legt uit hoe dit wel werkelijkheid zal worden tegen 2024. Huidig stroomt er jaarlijks 2 miljoen m3 vervuild water naar de rivier via de riooloverstorten. Om dit naar nul te herleiden werkte de stad een plan uit met een kostprijs van 1,2 miljard euro. Onderdeel van het plan is de bouw van een stormbekken van 50.000 m3 onder het Marie Curie plein, het laatste stormbekken van de stad. In 2024 zullen meerdere van de Olympische zwemdisciplines in de rivier georganiseerd worden en in 2025 moet iedereen kunnen zwemmen in de rivier. Dit komt bovenop de reeds bestaande zwemgelegenheden in het Vilette basin.

Brussel - Leefmilieu Brussel, Vivaqua en Hydria

Michael Antoine van Leefmilieu Brussel, Olivier Pireyn van Vivaqua en Boud Verbeiren van Hydria schetsen het Brussels waterlandschap, hoe ze bestaande overstortinfrastructuur gaan aanpassen en welke studie ze huidig uitvoeren om eventueel het Belliard stormbekken op een dynamische manier te gebruiken om riooloverstorten tegen te gaan. De door het publiek gestelde vragen leggen tegelijkertijd een pijnpunt van de Brusselse plannen bloot, er is geen berekend objectief tegen een bepaalde datum om het jaarlijks volume van 10 miljoen m3 overgestort rioolwater naar het kanaal en de Zenne te verminderen. Daar waar de drie buitenlandse steden een ambitieus plan op korte termijn uitwerkten ziet Brussel het op veel langere termijn en stap per stap.

Brussel - Leefmilieu Brussel, Vivaqua en Hydria

Michael Antoine van Leefmilieu Brussel, Olivier Pireyn van Vivaqua en Boud Verbeiren van Hydria schetsen het Brussels waterlandschap, hoe ze bestaande overstortinfrastructuur gaan aanpassen en welke studie ze huidig uitvoeren om eventueel het Belliard stormbekken op een dynamische manier te gebruiken om riooloverstorten tegen te gaan. De door het publiek gestelde vragen leggen tegelijkertijd een pijnpunt van de Brusselse plannen bloot, er is geen berekend objectief tegen een bepaalde datum om het jaarlijks volume van 10 miljoen m3 overgestort rioolwater naar het kanaal en de Zenne te verminderen. Daar waar de drie buitenlandse steden een ambitieus plan op korte termijn uitwerkten ziet Brussel het op veel langere termijn en stap per stap.

De conferentie in foto's