Plinten langs kanaal om afval tegen te houden

De studie uitgevoerd door de Haven van Brussel aangaande het afval in het kanaal kwam in de eerste fase al tot de conclusie dat het meeste afval in het kanaal in het water terechtkomt door de wind. Er zwerft afval rond op de kades en dat wordt in het water geblazen. Dit is ook wat Canal It Up constateert tijdens de vele uren die wij op en rond het kanaal spenderen. Op de kade is het afval makkelijk op te kuisen maar eens in het water wordt dit zeer moeilijk en bestaat het risico dat het in de zee terechtkomt. Daarom stellen wij plinten voor als afvalbarriere tussen de kade en het kanaal.

Proefproject

Gedurende twee maanden installeerden we twee proefplinten onderaan de borstwering langs het kanaal te Koolmijnenkaai. Eén plint van gerecycleerd plastic, gemaakt door het Brussels bedrijf Bel Albatros, en één plint van geperforeerd staal. Beide plinten waren 12 cm hoog en werden tijdelijk aan de borstwering vastgemaakt. Door de grote lengte van 1,75 m en de afwezigheid van een bevestiging in het midden waren de plinten in het midden zeer flexibel. 

Samen met de plinten hingen we een paneel op met uitleg over het proefproject. Na twee maand waren de plinten nog steeds aanwezig en niet gevandaliseerd, het idee werd gerespecteerd door buurtbewoners en voorbijgangers. De schaal van het proefproject is te klein om er conclusies uit te trekken omtrent de efficiëntie, maar de oplossing spreekt voor zich, daar waar er vandaag al een soort plint is zie je steeds afval liggen dat door de plint tegengehouden werd.

Een mooi voorbeeld

In het nieuw aangelegde Beco park zijn de treinrails behouden wegens erfgoed overwegingen. Deze rails doen uiterst goed dienst als plint om afval en sigarettenpeuken tegen te houden. Wij hebben reeds met Leefmilieu Brussel overlegd om plinten te voorzien in het hele park. Samen met hen kwamen we tot de conclusie dat het hele park is uitgerust met trainrails op 100 m na. Leefmilieu Brussel gaat nog voor het eind van dit jaar nagaan of ze de ontbrekende 100 m ook kunnen uitrusten met plinten of trainrails. Op deze manier zou via dit deel van de kade al geen afval meer terechtkomen in het kanaal.

Andere reeds bestaande kanaalplinten

Overal waar er al plinten aanwezig zijn om diverse redenen zien we dat de plint echt een barrière vormt en vermijdt dat afval in het water terechtkomt.

Locaties voor plinten

Wij identificeerden alle plekken waar plinten nodig zijn langs het kanaal te Brussel. In totaal komen we op een lengte van 9,7 km. Alleen op plekken waar borstweringen aanwezig zijn stellen we voor om een plint aan te brengen. Niet alle borstweringen zijn dezelfde dus de plinten zouden variëren in hoogte, lengte en bevestigingsmanier maar het grootste deel bestaat toch uit één type borstwering (zie nummer 6 hieronder). De tussenafstand tussen de stijlen van de borstweringen is ook niet altijd dezelfde. Hieronder zijn foto’s weergegeven van de verschillende locaties die wij identificeerden.

Op de kades ligt zeer veel afval

Over de hele lengte van het kanaal is afval te vinden langs de borstweringen, van volledige vuilzakken tot drankverpakkingen en sigarettenpeuken. Allemaal afval dat door de wind in het water geblazen wordt of met de regen meespoeld tot in het kanaal. En dit zal zo blijven zolang we in Brussel afval op de stoep zetten in vuilzakken, zolang er geen statiegeld is op blikjes en plastic flesjes en zolang verpakkingen voor eenmalig verbruik het grootste deel van de verpakkingen uitmaken. Hieronder enkele foto’s van wat wij constateerden na één fietsritje langs het kanaal.

Kostprijs en voorstel

De plinten in ons proefproject waren 12 cm hoog. Maar we stellen voor om plinten te plaatsen van 23 cm hoog zodanig dat ze tot aan de onderste horizontale bar reiken van het meest voorkomende model van borstweringen. Dit zorgt voor meer bevestigingspunten, zal esthetisch coherenter zijn en houd nog meer afval tegen dan een plint van 12 cm hoog.

Ons proefproject bevatte ook een plint in gerecycleerd plastic. Het is een mogelijkheid om afval uit het kanaal op grote schaal te recycleren en om te vormen tot plinten om verder afval in het kanaal te vermijden, de boodschap zou mooi zijn. Maar toch stellen we voor een stalen plint te plaatsen. Plastic zal naderhand van tijd degraderen door weer, wind en UV-straling en zal doorlopend microplastics afscheiden wat we ten allen tijde moeten vermijden. Bovendien kozen meer mensen via het paneel dat we aanbrachten voor de stalen plint dan voor de plastic plint.

Met stalen plinten zijn de mogelijkheden ook zeer divers. De plinten zouden zo geperforeerd kunnen worden dat de perforaties een tekst vormen, poëzie bijvoorbeeld net zoals op de kade langs de Koolmijnenkaai of een andere boodschap. De plinten zouden ook uit verschillende kleuren en vormen kunnen bestaan om een boodschap over te brengen of als soort van kunstwerk. Samenwerkingen met verschillende verenigingen langs het kanaal doorheen Brussel zouden ook een leuke toevoeging kunnen zijn.

Hierboven is een voorbeeld te zien van een plint in gegalvaniseerd staal 3 mm dik. Deze zou geplaatst kunnen worden op plekken waar de laagste horizontale bar van de borstwering te hoog is. Op plaatsen met de horizontale bar op 23 cm hoogte kan de plint aan de bar bevestigd worden in plaats van de plooi bovenaan de plint hierboven weergegeven.

Een plint van 23 cm hoog in gegalvaniseerd staal, 3 mm dik, zou geleverd en geplaatst ongeveer 23 euro/m kosten. Voor 9,7 km komt de totaalprijs op 223.000 euro. Dit is zonder rekening te houden met de variërende tussenafstand van de verticale stijlen van de borstweringen.

Conclusie

Voor een totaalprijs van ongeveer 250.000 euro kan het hele kanaal in Brussel uitgerust worden met plinten die een enorme hoeveelheid afval kunnen tegenhouden. Afval dat makkelijk kan opgekuist worden op de kade en nooit in de zee zal terechtkomen. Dit betekend ook een enorme besparing aan opruimkosten in het kanaal waar het zeer moeilijk is afval op te kuisen. 250.000 euro is een zeer kleine investering voor plinten die zeer onderhoudsvriendelijk zijn, ontelbare jaren dienst blijven doen en een zeer grote hoeveelheid afval zouden tegenhouden.