Privacyverklaring

Canal It Up is een VZW, die zich voor een beter beheer van de Brusselse waterwegen inzet en meer aandacht voor drie milieuproblemen vraagt: drijvend afval, slechte waterkwaliteit en gebrek aan biodiversiteit in het kanaal en de Zenne.

Canal It Up verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Jullie vragen beantwoorden,
  2. Het organiseren van de activiteiten mogelijk maken,
  3. Vrijwilligers op een gepersonaliseerde manier bedanken,
  4. Jullie op de hoogte houden van onze activiteiten,
  5. Statistieken opstellen om het functioneren en de communicatie te optimaliseren.

Doeleind 1: Jullie vragen beantwoorden

Om jullie vragen te kunnen beantwoorden verwerkt Canal It Up de volgende persoonlijke gegevens: e-mail adres en alle door de zender gecommuniceerde gegevens. Deze gegevens worden bewaard om een vlotte communicatie met jullie te verzekeren, en worden dan op de e-mailserver voor een periode van 6 maanden gearchiveerd.

De rechtsgrondslag is de toestemming van natuurlijke personen (artikel 6.1.a van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Canal It Up is voor het verwerken van de gegevens verantwoordelijk en verbindt zich ertoe jullie gegevens te allen tijde te beschermen, ze niet aan derde partijen door te geven zonder jullie te informeren en ze niet op een wijze die onverenigbaar is met dit doeleind te verwerken.

Doeleind 2: Het organiseren van de activiteiten mogelijk maken

Om een goede organisatie van onze activiteiten mogelijk te maken verwerkt Canal It Up de volgende persoonlijke gegevens: voornaam, naam, e-mail adres en telefoonnummer. Ze worden in de vorm van de archivering van de e-mails op de e-mailserver en in de Amerikaanse applicatie Time Tree, die voor de planning gebruikt wordt, bewaard. Time Tree heeft dus toegang tot jullie gegevens en jullie vinden hun privacyverklaring hier. Canal It Up bewaart jullie gegevens voor een période van 6 maanden om jullie eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

De rechtsgrondslag is de toestemming van natuurlijke personen (artikel 6.1.a van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Canal It Up is voor het verwerken van de gegevens verantwoordelijk en verbindt zich ertoe jullie gegevens te allen tijde te beschermen, ze niet aan derde partijen door te geven zonder jullie te informeren en ze niet op een wijze die onverenigbaar is met dit doeleind te verwerken.

Doeleind 3: Vrijwilligers op een gepersonaliseerde manier bedanken

Om de vrijwilligers op een gepersonaliseerde manier naar hun vaartocht te bedanken verwerkt Canal It Up de volgende persoonlijke gegevens: voornaam, foto en alle door de vrijwilliger in het kader van de activiteit gecommuniceerde gegevens. Ze worden in de vorm van een mini geïllustreerd verhaal, dat op onze website en sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn) gedeeld wordt, bewaard. Er zal geen foto van jullie genomen worden zonder jullie medeweten en jullie zullen voor, tijdens en na de activiteit meerdere keer de mogelijkheid hebben om te zeggen dat jullie met dit gebruik van jullie gegevens niet akkoord gaan. De foto’s worden daarna op onze persoonlijke computers gearchiveerd.

De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang. Canal It Up is voor het verwerken van de gegevens verantwoordelijk en verbindt zich ertoe jullie gegevens te allen tijde te beschermen, ze niet aan derde partijen door te geven zonder jullie te informeren en ze niet op een wijze die onverenigbaar is met dit doeleind te verwerken.

Doeleind 4: Jullie op de hoogte houden van onze activiteiten

Om Jullie op de hoogte van onze activiteiten te houden en als jullie jullie voor onze newsletter hebben ingeschreven verwerkt Canal It Up de volgende gegevens: e-mail adres. Ze worden bewaard in een geautomatiseerd bestand door Intuit MailChimp, die als derde partij fungeert en toegang tot jullie gegevens heeft. Jullie vinden hun privacyverklaring hier.

De rechtsgrondslag is de toestemming van natuurlijke personen (artikel 6.1.a van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Canal It Up is voor het verwerken van de gegevens verantwoordelijk. De duur van de gegevensverwerking is beperkt tot de tijd waarin u bent geregistreerd, met dien verstande dat u zich op elk moment kunt afmelden door op de link “unsubscribe from this list” onderaan de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail naar info@canalitup.org te sturen.

Doeleind 5: Statistieken opstellen om het functioneren en de communicatie te optimaliseren

Om het functioneren en de communicatie van de organisatie te optimaliseren verwerkt Canal It Up de volgende gegevens: voornaam, naam. Ze zijn in een Excel bestand bewaard voor een periode van 3 maanden om het ons mogelijk te maken om de verhouding tussen aanvragen en inschrijvingen te rekenen en onze doelpubliek beter te kunnen identificeren (type van groep: privé (families, vrienden, recreatieve groep), professioneel (business, vzw), scholen (middelbaar, hoger onderwijs)).

De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang. Canal It Up is voor het verwerken van de gegevens verantwoordelijk en verbindt zich ertoe jullie gegevens te allen tijde te beschermen, ze niet aan derde partijen door te geven zonder jullie te informeren en ze niet op een wijze die onverenigbaar is met dit doeleind te verwerken.

Jullie rechten

Volgens artikel 13.2.b hebben jullie het recht om de verwerkingsverantwoordelijken toegang te vragen tot persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering daarvan, of beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene, of het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Overeenkomstig artikel 13.2.d hebben jullie ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Jullie hebben ook het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

Contact

Om jullie rechten uit te oefenen of voor andere vragen in verband met de verwerking van jullie gegevens, kunnen jullie een e-mail naar info@canalitup.org sturen.

Indien u na contact met ons van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd worden, kan u een klacht indienen via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.