Privacyverklaring

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is artikel 6.1.a (de toestemming van natuurlijke personen) van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Canal It Up verzamelt enkel de persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres) die je ons zelf meedeelt bij het inschrijven voor één van onze acties of bij het inschrijven op de nieuwsbrieflijst. Deze gegevens zijn nodig voor een efficiënte organisatie van de activiteit en om u nieuwsbrieven per e-mail te sturen. Canal It Up verbindt zich ertoe uw gegevens vervolgens niet te verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Personen die toegang hebben tot de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en worden niet zonder u op de hoogte te brengen aan derden doorgegeven. De ontvangers van persoonlijke gegevens zijn Canal It Up, MailChimp voor het beheer van de nieuwsbrief en de APD, gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn gegevens

De gegevens die worden verzameld voor het maken van afspraken worden 12 maanden bewaard. Met betrekking tot de nieuwsbrief is de duur van de gegevensverwerking (e-mailadres) beperkt tot de tijd waarin u bent geregistreerd, met dien verstande dat u zich op elk moment kunt afmelden door op de link “unsubscribe from this list” onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Is het verstrekken van uw gegevens verplicht?

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) is verplicht aangezien dit noodzakelijk is wanneer u zich wil inschrijven voor één van onze activiteiten. Het verstrekken van uw e-mailadres is ook verplicht wanneer u deze met ons deelt om de nieuwsbrief van Canal It Up te ontvangen.

Verplichte informatie

Wat betreft uw gegevens die worden verzameld voor het maken van afspraken, is de verwerkingsverantwoordelijke de vzw Canal It Up (Leopold II-laan 23, 1080 Brussel – info@canalitup.org). De beheerder van uw e-mailadres gebruikt voor de nieuwsbrief is MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

Volgens artikel 13.2.b heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijken toegang te vragen tot persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering daarvan, of beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene, of het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Overeenkomstig artikel 13.2.d heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contact

Indien u na contact met ons van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd worden, kan u een klacht indienen via https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben en deze verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@canalitup.org.