Rookvrij Beco park - het eerste rookvrije park in Brussel?

Te centrum Brussel wordt huidig een nieuw park aangelegd van 600 m lang, het Beco park. Zeer veel kinderen en volwassenen zullen er komen spelen, wandelen en rusten. Aangezien het over een nieuw park gaat is dit een uitgelezen kans om een frisse start te nemen en er een rookvrij park van te maken. De regenwaterafvoeren van het park zijn rechtstreeks aangesloten op het kanaal en zo een vrijgeleide voor peuken om het water te vervuilen.

Dagelijks worden 18 miljard sigaretten gekocht waarvan er na het roken 12 miljard in de omgeving terechtkomen, twee derde dus! De roker lijkt halstarig zijn sigaret te blijven weggooien op grond, het lijkt de laatst overblijvende geaccepteerde vorm van sluikstorten. Peuken zijn wereldwijd het meest in de omgeving gegooide item en velen weten nog niet dat de filter gemaakt is van plastic. Eén peuk kan tot 500 L water vervuilen, zeer veel peuken kunnen samen dus nog veel meer water vervuilen. Onderzoek heeft aangetoond dat het lekken van stoffen uit peuken zoals nicotine, arseen en zware metalen zeer giftig is voor aquatische omgevingen. Dat de regenwaterafvoeren van het Beco park rechtstreeks aangesloten zijn op het kanaal is een stap vooruit, regenwater hoort niet thuis in de riolering. Wanneer regenwater op grote schaal zou afgekoppeld worden van de riolering is ineens het probleem van riooloverstorten opgelost en daarmee ook de grootste vervuilende factor van waterlopen in de stad. 

Het ideaal is natuurlijk rokers te helpen om te stoppen met roken, geen gezondheidsschade meer passief of actief en geen vervuiling meer. Maar op weg hiernaartoe moeten we ondertussen proberen de vervuilende gevolgen ervan tegen te gaan. Een zeer goede optie is ervoor zorgen dat er niet meer gerookt kan worden in het park, een rookvrij park dus. Zo zullen peuken niet vanop de kade in het water geblazen worden door de wind en kunnen ze ook niet via de regenwaterafvoeren met het regenwater meestromen tot in het kanaal. Eens ze in het kanaal aanbelanden zijn ze er nooit meer uit te halen en eindigen ze in de zee waar ze 10 jaar lang kunnen blijven ronddobberen als ze ondertussen niet verkeerdelijk als voedsel gezien worden door dieren. We vervuilen de oceanen die we daarna zelf als voedingsbron gebruiken, we eten simpelweg ons eigen afval en giftige stoffen op.

Laat ons eerlijk zijn, een rookvrij park is niet zo ver gezocht, terwijl sommigen het waarschijnlijk een te drastische stap zullen vinden, zijn in Parijs bv. al sinds 2019 zeer veel parken rookvrij, kan je in Nieuw-Zeeland geen sigaretten meer kopen voor de rest van je leven wanneer je vandaag 14 jaar of jonger bent en wordt vapen in Australië enkel nog mogelijk op doktervoorschrift en zonder smaken en kleuren.

 

Het is duidelijk dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid van de roker en de mensen rondom de roker. Door roken te verbieden op sommige plaatsen komen kinderen minder vaak in contact met het slechte voorbeeld en zullen ze zelf later ook minder snel starten met roken. In het Beco park zullen vele kinderen gaan spelen in de grote zandbak, op de speeltoestellen of op het grasplein, is het dan niet normaal dat roken rondom deze kinderen geweerd zou worden? Iedereen vermijd graag de situatie dat zijn of haar baby in een zandbak zit en ineens een peuk in de handen heeft om op te sabbelen.

Pieter en Cecile van Canal It Up probeerden in 2020 al eens in eigen naam een park rookvrij te maken door incognito rookvrij-park-panelen te gaan ophangen aan elke ingang van het Warandepark. Iedereen stelde zich de vraag wie de panelen had opgehangen, er verschenen veel persartikels over de actie en het debat rond roken in parken kwam op gang. Samen werden ze door de Stad Brussel uitgenodigd bij de verantwoordelijke schepen om het idee te bespreken. Daar hoorden ze voorzichtig positieve weerklank maar er is later niets meer mee gebeurt. Meer dan drie jaar later is in Brussel nog geen enkel park rookvrij, een gemiste kans waardoor de stad nog steeds zeer veel geld moet uitgeven aan het opruimen van peuken in parken.

Sigaretten doden mensen, kosten de gezondheidszorg bakken vol geld en de sigaretten filters maken deel uit van de plastic afval crisis die we huidig doormaken. Het op grond gooien van peuken moet maatschappelijk onaanvaardbaar worden en kinderen moeten gevrijwaard worden van de schadelijke gevolgen van roken. Rookvrije parken zijn een stap in de juiste richting.