Jouw foto's kunnen een eind maken aan dubbele verpakkingen!

In juli vorig jaar onthulden we Colruyt als de grootste vervuiler van het Brusselse kanaal, gevolgd door een campagne in december waarbij we in één Colruyt alleen 171 verschillende soorten producten met dubbele plastic verpakking telden. Verpakkingen met maar één doel: meer verkopen. Supermarkten en producenten hebben een grote verantwoordelijkheid in de plasticvervuilingscrisis. Plastic is overal aanwezig, het vervuilt rivieren, kanalen, bossen en oceanen en vormt een ernstig risico voor dieren en onszelf. Daarom roepen wij iedereen op om geen producten te kopen die dubbel verpakt zijn en ze te melden op de Fost Plus website wanneer je ze ziet.

Na onze laatste campagne werden we door Colruyt uitgenodigd voor een lang en interessant overleg. De ongelukkige conclusie van de bijeenkomst is dat het bedrijf om economische redenen geen plannen heeft om te stoppen met het gebruik van de dubbele plastic verpakkingen, het levert hen simpelweg te veel geld op. Er is ook geen echt plan om verpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen, noch om verpakkingsvrije producten in hun winkels te introduceren. Op de vraag hoe lang het zal duren totdat een Colruyt winkel er zal uitzien als een bio-winkel was het antwoord duidelijk, ‘nooit’. Maar Colruyt is niet de enige supermarkt met dubbele of overmatige plastic verpakkingen of een gebrek aan visie op duurzamer consumeren, alle grote supermarkten kunnen schuldig worden bevonden.

Voorbeelden van dubbele verpakkingen (links 2 multipacks bij Colruyt, rechts 2 foto’s van fruit dubbel verpakt bij Albert Heijn)

We zitten in de problemen, naast de vervuiling van de oceanen bevat plastic giftige stoffen, breekt het af tot microplastics die reeds werden aangetroffen in levers, longen, placenta’s en bloedvaten, draagt het bij aan de opwarming van de aarde en schaadt het dieren. Bovendien leiden multipacks met dubbele verpakkingen tot overconsumptie en nog meer voedselverspilling. Het is tijd om de steeds snellere productie van plastic verpakkingen stop te zetten.

Koop geen oververpakte producten en meld dubbele verpakkingen wanneer je ze ziet

Canal It Up, Recycling Netwerk Benelux, Proper Strand Lopers en Gents Milieufront slaan de handen in elkaar om een nieuwe campagne te lanceren rond dubbele verpakkingen door betrokkenheid van consumenten. Deze consumenten hebben de macht om retailers hun werkwijze te laten veranderen. Een recent rapport van Recycling Netwerk over de preventie en het hergebruik van verpakkingsafval in België identificeerde geëngageerde consumenten als een krachtige groep om een vermindering van het aantal verpakkingen te eisen. We moedigen iedereen in België aan om geen oververpakte producten meer te kopen en een foto te maken van oververpakking of dubbele verpakkingen en deze te uploaden op de website van Fost Plus.

Omdat Fost Plus een Producentenverantwoordelijkheidsorganisatie (PRO) is, houden zij namens producenten toezicht op en voeren zij de regelgeving inzake verpakkingsafval uit. Leden betalen Fost Plus om de verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid van verpakkingen op zich te nemen. De rol van Fost Plus zou ook moeten zijn om samen met producenten te werken aan het voorkomen van zwerfvuil door hun verpakkingen en verpakkingssystemen te veranderen.

Klik op de affiche hierboven om jouw foto’s te uploaden via het meldingsformulier van Fost Plus.

Klik op de affiche hierboven om jouw foto’s te uploaden via het meldingsformulier van Fost Plus.

De erkenning van Fost Plus werd op 5 februari 2024 vernieuwd door de drie regio’s voor de periode 2024-2028. De nieuwe erkenning verplicht Fost Plus meer zichtbaarheid te geven aan het meldingsformulier waar consumenten oververpakkingen kunnen melden. Op dat formulier kunnen consumenten een foto en een beschrijving meesturen van de dubbele verpakking die zij in een supermarkt of ander verkooppunt hebben gevonden. Fost Plus moet het dan onderzoeken en contact opnemen met de verantwoordelijke supermarkt of producent. Het formulier blijkt echter vrij moeilijk te vinden en in 2023 waren er slechts 10 inzendingen, afgezien van de 171 Colruyt-producten die wij ook op de website hebben geüpload.

Daarom roepen wij iedereen op om ten eerste geen oververpakte producten meer te kopen en ten tweede om foto’s te maken van dubbele verpakkingen om deze op de Fost Plus website te uploaden, één foto van één product is al voldoende. Met deze campagne hopen we de supermarkten en producenten te bereiken en hen te verplichten hun praktijken te veranderen om een einde te maken aan onnodige plastic verpakkingen. Omdat we niet kunnen zien hoeveel foto’s er naar de website worden geüpload, zou het helpen als dezelfde foto’s met de #EndDoublePackaging op sociale media zouden worden gepubliceerd.

Samen kunnen we een einde maken aan oververpakkingen en plasticvervuiling!

Dit is een gezamelijke actie van deze vijf organisaties:

Ter info: verderzetting van het meldpunt volgens de Interregionale Verpakking Commissie

“Art. 35. Fost Plus optimaliseert zijn meldpunt “oververpakking”, waarop de consument, door middel van een website en een specifiek mailadres, beroep kan doen om storende gevallen van oververpakking te melden. De werking moet verbeterd worden, alsook de feedback aan de consument over de ondernomen acties, onder andere gegarandeerde antwoorden door Fost Plus binnen een bepaalde termijn. Indien er effectief sprake is van “oververpakking” doet Fost Plus aan de betrokken producent een concreet voorstel voor een alternatieve verpakking. De mogelijkheid van anonieme klachten moet ook gegeven worden. Fost Plus verzekert een ruime communicatie naar het grote publiek over het bestaan en de werking van dit meldpunt.
Fost Plus rapporteert jaarlijks tegen 31 maart aan de Interregionale Verpakkingscommissie over zijn activiteiten in het kader van het meldpunt. De rapportering bevat, naast kwantitatieve informatie, ook kwalitatieve informatie, zoals het type klacht en het betrokken product, alsook de aan de klacht gegeven respons door Fost Plus en het betrokken bedrijf.