Where does the rain go?

Conferentie over stedelijk regenwaterbeheer met inspiratie uit
Kopenhagen, Parijs, Londen en Brussel

We weten waar de regen vandaan komt, maar weten we ook waar ze naartoe gaat? Regen is een zeer waardevolle grondstof zonder dewelke we niet zouden kunnen overleven, maar het is niet altijd makkelijk om te gaan met grotere volumes water die in één keer uit de lucht vallen. Deze grotere volumes veroorzaken overstromingen en riooloverstorten die huizen en infrastructuur beschadigen en onze waterwegen vervuilen. En de klimaatverandering zal het in de toekomst nog erger maken met meer intense regenbuien. Brussel en andere Belgische steden proberen overstromingen en riooloverstorten te voorkomen en de waterkwaliteit van hun waterwegen te verbeteren maar we zijn niet de enigen: sommige europese steden zijn geconfronteerd met dezelfde problemen en kunnen zelfs bronnen van inspiratie zijn.

Daarom besloten Canal It Up en BRAL sprekers uit te nodigen uit Kopenhagen, Parijs en Londen om hun ambitieuze projecten, allen momenteel in uitvoering, te komen voorstellen. Kopenhagen heeft zijn Cloudburst Management Plan, Parijs wil de Seine zwemklaar maken tegen 2024 en Londen bouwt een Super Sewer onder de stad door. En ook Brussel zal uitleggen welke projecten er tot nu toe, huidig en in de toekomst voor moeten zorgen de stad te beschermen tegen overstromingen, riooloverstorten tegen te gaan en de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren.

We verwelkomen alle professionals en burgers die werken aan of geïnteresseerd zijn in waterbeheer in de stad. De conferentie wordt georganiseerd tijdens het openbaar onderzoek van het Brussels Waterbeheerplan 2022-2027. We hopen dat deze conferentie het openbaar onderzoek kan voeden met ideeën en voorbeelden van wat mogelijk is in het buitenland.

Programma:

KOPENHAGEN

  • Lykke Leonardsen van de stad Kopenhagen, hoofd van het programma Resilient and Sustainable City Solutions.
  • Kopenhagen implementeert zijn Cloudburst Management Plan, een investering van 1,5 miljard met 300 projecten doorheen de hele stad om regenwater beter en geïntegreerd te beheren en zowel overstromingen als riooloverstorten te voorkomen.

LONDEN

  • Samantha Freelove, Legacy & Sustainability Manager bij Thames Tideway Tunnel, het bedrijf verantwoordelijk voor de bouw van de Super Sewer.
  • Londen bouwt momenteel zijn Super Sewer onder de stad om riooloverstorten naar de Theems stop te zetten, een zeer groot en ambitieus project dat tegen 2025 moet zijn voltooid.

PARIJS

  • Anita Ravlic van de stad Parijs, Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement, verantwoordelijk voor communicatie, internationale relaties en het riolenmuseum van Parijs.
  • Parijs wil de Seine tegen 2024 zwemklaar maken om meerdere zwemdisciplines van de Olympische spelen in de rivier te kunnen laten doorgaan en daarvoor moet het water zuiver zijn. Daarom bouwt de stad als sluitstuk op andere projecten zijn laatste stormbekken genaamd het Austerlitz-project. Dit zou tegen 2023 een einde moeten maken aan de riooloverstorten naar de Seine.

BRUSSEL

BE_photo
user-icon_300
Foto_BVE_2
  • Michael Antoine van Leefmilieu Brussel, de gewestelijke overheid belast met de algemene coördinatie van het waterbeleid, zal de Brusselse context van waterlopen en water actoren schetsen. Hij zal een voorstelling geven van de situatie in cijfers en uitleggen hoe Brussel het anders wil aanpakken met een geïntegreerd regenwaterbeheer.

  • Olivier Pireyn van Vivaqua, de Brusselse intercommunale die de Brusselaars bevoorraadt van drinkwater, het afvalwater afvoert en enkele stormbekkens en collectoren beheerd legt uit hoe de aanpassingen van de riooloverstorten ervoor zullen zorgen dat de overstort evenementen zullen verminderen
  • Boud Verbeiren van Hydria, de organisatie verantwoordelijk voor de waterzuiveringsinstallaties, de belangrijkste stormbekkens en een aantal collectoren legt uit hoe het netwerk van monitoring uitgebreid zal worden en hoe een dynamisch beheer van de stormbekkens een deel van de oplossing is.


Praktisch informatie

Waar:Tour & Taxis, Gebouw Leefmilieu Brussel, Avenue du Port 86C/3000, 1000 Brussel
Wanneer: Maandag 6 Maart 2023, deuren openen om 13u30 en de conferentie start om 14u, gevolgd door een receptie van 17u tot 18u
Taal: De Conferentie gaat door in het Engels, Frans en Nederlands. Er zullen vertalers en hoofdtelefoons aanwezig zijn zodat iedereen kan volgen in de taal van zijn of haar keuze (EN/FR/NL).

Schrijf u in voor deze conferentie door dit formulier in te vullen: Deze conferentie vond plaats op 6 maart 2023.